Nyttige lenker

Altinn (http://www.altinn.no/)
Felles internettportal for elektronisk innrapportering fra næringslivet til det offentlige

Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no/)
Informasjon om skjemaplikter, foretaksopplysninger, heftelser, blanketter, priser mm.

Finansdepartementet (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216)
Skatter, avgifter, lovforslag, prinsipputtalelser, fortolkninger

Lovdata (http://lovdata.no/)
Komplett samling av lover og forskrifter

Nav (http://nav.no/)

Norges Bank (http://www.norges-bank.no/)
Valutakurser, styringsrenten mm.

Norsk Regnskapsstiftelse (http://www.regnskapsstiftelsen.no/)
Står bak norske regnskapsstandarder som kan lastes ned fra nettstedet

PureHelp (http://www.purehelp.no)
Søk etter informasjon om navngitte selskaper

Skattedirektoratet (http://www.skatteetaten.no/)
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegning, publikasjoner

Toll- og avgiftsdirektoratet (http://www.toll.no/)
Regler om toll og avgift, tollsatser, omregningskurser, småbåtregisteret